அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, August 16, 2016

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் குர்ஆனில் பால்குடி பற்றிய வசனம் எழுதப்படவில்லை என்று கூறினார்களா?

உரை: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸின்

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.