அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, August 13, 2016

நகை பேங்கில் இருந்தால் , வீடு வாடகைக்கு விடப்பட்டிருந்தால் அதற்கு ஜகாத் உண்டா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.