அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, August 23, 2016

ஹஜ் தொடர்பான கேள்வி - பதில்கள் (பாகம் -7)


ஹஜ்ஜிக்குப் பிறகு இரத்தம் குத்தி எடுப்பது சுன்னத்தா? 

ஹஜ்ஜுக்கு செல்பவர் 40வக்து தொழுகைகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமா? 

ஜம் ஜம் நீரை பிஸ்மில்லாஹ் கூறாமல் நின்றுக்கொண்டு தான் குடிக்க வேண்டுமா? 

தவாஃபுல் இபாஃளாவை பிற்படுத்தலாமா? 

ஹஜ்ஜிற்கு செல்பவர்கள் மதினாவிற்கு செல்வது அவசியமா? 

ஒரே இஹ்ராம் ஆடையில் பல உம்ராவை நிறைவேற்றலாமா? 

ஹஜ்ஜுடைய காலத்தில் திருமணம் பற்றி பேசக்கூடாதா? 

குர்பானி கொடுக்கும்போது நபி(ஸல்) அவர்களுக்கும் ஒரு பங்கு வைக்கிறார்களே! இது சரியா? 

ஹஜ்ஜின் போது ஒருவருக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது? 

ஹஜ்ஜின்போது குழந்தைகளுக்கும் குர்பானி கொடுப்பது அவசியமா? 

ஹஜ்ஜுக்காக வருபவர்கள் நபி(ஸல்) அவர்களுக்காக ஒரு உம்ரா செய்கின்றனரே! இது சரியா? 

குர்பானி கொடுப்பதற்கு ஏதேனும் நேரம் உள்ளதா? 

விடைபெறும் தவாஃப் (தவாஃபுள் விதா) எப்போது, எவ்வாறு செய்வது? 

தவாஃபுள் விதா (விடைபெறும் தவாஃப்) அவசியம் செய்யவேண்டுமா? 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.