அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, August 22, 2016

ஹஜ் தொடர்பான கேள்வி - பதில்கள் (பாகம் -6)


துல்ஹஜ் பிறை 8ல் செய்யவேண்டிய அமல்கள் என்ன? 

துல்ஹஜ் பிறை 9ல் செய்யவேண்டிய அமல்கள் என்ன? 

முஜ்தலிஃபாவில் பிறை 9 அன்று இரவு செய்யவேண்டிய அமல்கள் என்ன? 

துல்ஹஜ் பிறை 10ஆம் நாள் ஃபஜ்ர் தொழுகை எங்கு நிறைவேற்றுவது? 

துல்ஹஜ் பிறை 10ல் செய்யவேண்டிய அமல்கள் என்ன? 

அரஃபாவில் மஸ்ஜிதுந் நமீராவில் தான் தொழுகையை நிறைவேற்ற வேண்டுமா? 

மினாவில் சிலர் விருந்தளிக்கிறார்கள் இது சரியா? அவற்றில் கலந்து கொள்ளலாமா? 

உம்ராவை நிறைவேற்றியவுடன் பெண்கள் எவ்வாறு முடிவெட்ட வேண்டும்?

மினா மற்றும் அரஃபாவில் தங்கும்போது தொழுகையை சுருக்கித் தொழுவது அவசியமா? 

ஜம்ராவிற்கு கல்லெறிய செல்லும்போது என்ன கூறவேண்டும்?

ஜம்ராவில் எறியக்கூடிய கற்களின் அளவு என்ன? 

இயலாதவர்கள் பிறரிடம் கற்களை கொடுத்து ஜம்ராவில் எறியலாமா? 

ஹஜ்ஜுடைய நாட்களில் எந்தெந்த நேரங்களில் கற்களை எறிய வேண்டும்? 

துல்ஹஜ் பிறை 11, 12, 13 ஆம் நாள் செய்யவேண்டிய அமல்கள் என்ன? 

12ஆம் நாள் மக்ரிபுக்கு முன்னர் புறப்படவில்லை என்றால் அன்று இரவு மினாவிலே தங்க வேண்டுமா? 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.