அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, August 21, 2016

ஹஜ் தொடர்பான கேள்வி - பதில்கள் (பாகம் -5)


புனித மக்கா நகரின் சிறப்பு என்ன?

தவாஃப் செய்வதன் சிறப்பு என்ன? 

தவாஃபின் போது முதல் 3 சுற்றுகள் வேகமாக நடந்தால் குடும்பத்தினர் தவறிவிடுவார்களே! என்ன செய்வது? 

தவாஃபில் தெரியாமல் பெண்களை தொட்டால் உளூ முறியுமா? 

ஹஜருல் அஸ்வத்தை முத்தமிடுவது அவசியமா? 

ருக்னுல் யமானியை முத்தமிடுவது நபிவழியா? 

மகாமே இப்ராஹீம் என்ற இடத்தில் தான் தொழ வேண்டுமா? 

சயீ செய்யும்போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள் என்ன? 

சயீ செய்யும்போது ஓதுவதற்கு ஏதேனும் துஆ உள்ளதா? 

உளூ இல்லாமல் சயீ செய்யலாமா? 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.