அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, August 18, 2016

ஹஜ் தொடர்பான கேள்வி - பதில்கள் (பாகம் -3)

ஹஜ்ஜுடைய நிய்யத் எப்போது, எவ்வாறு வைப்பது?

நகம் வெட்டுதல், முடிகளை களைதல் போன்றவைகளை இஹ்ராமுடைய எல்லையில் தான் செய்ய வேண்டுமா?

இஹ்ராமுடைய நிய்யத் வைக்கக்கூடிய எல்லைகள் எது? 

இஹ்ராமுடைய நிலையில் தடை செய்யப்பட்டவைகள் என்ன? 

இஹ்ராமுக்கு முன்னுள்ள சுன்னத்துகள்? 

இஹ்ராமுக்கு பின்னுள்ள சுன்னத்துகள்?

பெண்களின் இஹ்ராம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? 

இஹ்ராம் ஆடையை மாற்றலாமா? 

இஹ்ராமுடைய நிலையில் தலைவாரக்கூடாதா? 

இஹ்ராமுடைய நிலையில் வெயில், குளிர் காரணமாக தலையை மறைக்கலாமா? 

இஹ்ராமுடைய நிலையில் பெல்ட், சாக்ஸ் அணியலாமா? 

இஹ்ராமுடைய நிலையில் தொல்லை தரும் கொசு, எறும்புகளை கொல்லலாமா? 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.