அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, August 15, 2016

ஹஜ் தொடர்பான கேள்வி - பதில்கள் (பாகம் -1)


ஹஜ் யார் மீது கடமை?


ஹஜ் நிறைவேறுவதற்குரிய அடிப்படையான செயல்கள் என்ன? 

ஹஜ் மற்றும் உம்ரா செய்வதால் கிடைக்கும் நற்கூலிகள் என்ன?

ஹஜ்ஜுடைய காலங்கள் என்றால் என்ன?

ஹஜ்ஜின் வகைகள் என்ன? 

ஹஜ்ஜுடைய வாஜிபுகள் என்ன?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.