அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, August 20, 2016

காலுறையின் மீது மஸஹ் செய்தல் [ஃபிக்ஹ் தொடர் -11]

உரை: மௌலவி. KLM.இப்ராஹிம் மதனி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.