அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, July 19, 2016

அநியாயம் செய்பவர்கள் பெரும்பான்மையானால்....!

           தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -229

நீங்கள் வேதனைக்கு பயந்து கொள்ளுங்கள். அது உங்களில் அநியாயம் செய்தவர்களை மட்டும்தான் குறிப்பாகப் பிடிக்கும் என்பதில்லை – நிச்சயமாக அல்லாஹ் தண்டனை அளிப்பதில் கடுமையானவன் என்பதையும் நன்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

(அல் குர்ஆன் 8:25)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.