அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, July 20, 2016

இறுதி வேதமும், இன்றைய சமூகமும்

உரை: மௌலவி அப்துல் பாஸித் புஹாரி
 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.