அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, July 17, 2016

ஸூரத்துல் காஃபிரூனின் சிறப்பு...

                தினம் ஒரு ஹதீஸ் - 227


தூங்கும் முன் (ஓத வேண்டியதில்) கடைசியாக, “குல்யா அய்யுஹல் காஃபிரூன்” (ஸூரத்துல் காஃபிரூன் 109 வது அத்தியாயம்) எனத் தொடங்கும் அத்தியாயத்தை ஓதிக் கொள்வீராக! அதில் ஷிர்க்கை விட்டும் நீங்கியதற்கான உறுதிமொழி உள்ளது” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: நவ்பல் (ரலி)
நூல்: அபூதாவூத் 4398

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.