அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, July 22, 2016

ஜுமுஆ தொழுகையில் ஓத வேண்டியவை…

                தினம் ஒரு ஹதீஸ் -232

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரு பெருநாள் தொழுகையிலும், ஜுமுஆவிலும் “ஸப்பி ஹிஸ்ம ரப்பிகல் அஃலா‘ (87 வது அத்தியாயம்) மற்றும் “ஹல் அத்தாக்க ஹதீஸுல் ஃகாஷியா‘ (88 வது அத்தியாயம்) ஆகிய அத்தியாயங்களை ஓதுவார்கள். பெருநாளும் ஜுமுஆவும் ஒரே நாளில் வந்துவிட்டாலும், இரு தொழுகைகளிலும் அவ்விரு அத்தியாயங்களையே ஓதுவார்கள்.

அறிவிப்பவர்: நுஃமான் பின் பஷீர் (ரலி)
நூல்: முஸ்லிம் 1592

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.