அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, July 15, 2016

பள்ளிவாசலில் நுழையும் போது, மற்றும் வெளியேறும் போது ஓத வேண்டிய துஆ...

              தினம் ஒரு ஹதீஸ் -225


உங்களில் ஒருவர் பள்ளிவாசலுக்குள் நுழையும் போது, ‘அல்லாஹும்மஃப்தஹ்லீ அப்வாப ரஹ்மதிக’ (இறைவா! உன் கருணையின் வாசல்களை எனக்குத் திறந்திடுவாயாக!) என்று கூறட்டும். பள்ளிவாசலிலிருந்து வெளியேறும் போது,‘அல்லாஹும்ம இன்னீ அஸ்அலுக மின் ஃபள்லிக’ (இறைவா! உன்னிடம் நான் உன் அருட்(செல்வங்)களிலிருந்து வேண்டுகிறேன்)என்று கூறட்டும்” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) கூறினார்கள்.

அறிவிப்பாளர்கள்: அபூஹுமைத் (ரலி) & அபூஉஸைத் (ரலி)
நூல்: முஸ்லிம் 1165

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.