அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, July 30, 2016

முடிந்துவிட்ட ரமலானும், முடிந்துவிடாத அமல்களும்

உரை: முஃப்தி உமர் ஷரீப் காஸிமி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.