அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, July 27, 2016

இறையச்சம் கொண்டோரின் தன்மைகள்

உரை: மௌலவி அப்துல் பாஸித் புஹாரி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.