அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, July 22, 2016

இறைவனிடம் பணிவு இல்லையா? சோதனையை எதிர்பாருங்கள்!

        தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -232

நாம் நபிமார்களை (தூதர்களை) அனுப்பி வைத்த ஒவ்வோர் ஊரிலுள்ள மக்களையும், (அம்மக்கள்) பணிந்து நடப்பதற்காக, நாம் அவர்களை வறுமையாலும், பிணியாலும் பிடிக்காமல் (சோதிக்காமல்) இருந்ததில்லை. 

(அல்குர்ஆன்: 7:94)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.