அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, July 18, 2016

மன்னிக்கும் மாண்பாளன் அல்லாஹ்!

         தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -228

எவரேனும், தம் தீச்செயலுக்காக மனம் வருந்தித் தம்மைச் சீர்திருத்திக் கொண்டால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அவர் தவ்பாவை ஏற்று) மன்னிக்கிறான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிகவும் மன்னிப்போனாகவும், கருணையுடையோனாகவும் இருக்கின்றான். 

(அல் குர்ஆன் 5:39)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.