அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, July 14, 2016

கவனம்! தினமும் தொழுகையில் பலமுறை இதைக் கூறிவிட்டு, இதற்கு மாறு செய்யாதீர்!

         தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -224


(இறைவா!) உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம், உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம். 

(அல்குர்ஆன் 1:4)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.