அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, June 14, 2016

உமர்(ரலி), ஹம்ஸா(ரலி) அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றல் (Part -9)

உரை:மௌலவி அப்துல் பாஸித் புஹாரி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.