அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, May 27, 2016

சுபுஹ் (பஜ்ரு) தொழுகையின் முக்கியத்துவம்!

            தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -176


(நபியே!) சூரியன் (உச்சியில்) சாய்ந்ததிலிருந்து இரவின் இருள் சூழும் வரை (ளுஹ்ரு, அஸ்ரு, மஃரிப், இஷா) தொழுகையை நிலை நிறுத்துவீராக. இன்னும் ஃபஜ்ருடைய தொழுகையையும் (நிலைநிறுத்துவீராக). நிச்சயமாக ஃபஜ்ரு தொழுகை சான்று கூறுவதாகயிருக்கிறது


(அல்குர்ஆன்: 17:78)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.