அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, May 24, 2016

ரமலானில் நோன்பு நோற்பது பற்றிய சட்டம் என்ன?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.