அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, May 22, 2016

இறைவனால் முஸ்லிம்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்ட மரண சாஸனம்!

           தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -171


உங்களில் எவருக்கு மரணம் நெருங்கி விடுகிறதோ அவர் ஏதேனும் பொருள் விட்டுச் செல்பவராக இருப்பின், அவர் (தம்) பெற்றோருக்கும், பந்துக்களுக்கும் முறைப்படி வஸிய்யத்து (மரண சாஸனம்) செய்வது விதியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. (இதை நியாயமான முறையில் நிறைவேற்றுவது) முத்தகீன்கள்(பயபக்தியுடையோர்) மீது கடமையாகும். 


(அல்குர்ஆன்: 2:180)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.