அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, May 25, 2016

இரண்டு கீராத்கள் நன்மை கிடைக்க வேண்டுமா…?

             தினம் ஒரு ஹதீஸ் -174


“யார் ஜனாஸா தொழுகையில் பங்கேற்கின்றாரோ அவருக்கு ஒரு “கீராத்’ நன்மையுண்டு; (தொழுகையில் பங்கேற்றதோடு, உடலை) அடக்கம் செய்யப்படும் வரை யார் கலந்து கொள்கிறாரோ அவருக்கு இரண்டு கீராத்கள் நன்மை உண்டு” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்போது அவர்களிடம் “கீராத்’ என்றால் என்னவென்பதைப் பற்றி வினவப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், (ஒரு கீராத் என்பது) “உஹத் மலையளவு (நன்மை)” என்று பதிலளித்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஸவ்பான் (ரலி)
நூல்: இப்னுமாஜா 1529

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.