அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, May 08, 2016

ரமலான் அல்லாமல் நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாக நோன்பு நோற்ற மாதம் எது?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.