அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, May 04, 2016

இறைவனாக்கப்பட்ட இறைநேசர்கள்

உரை: முஃப்தி உமர் ஷரீப் காஸிமி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.