அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, May 18, 2016

பராஅத் என்ற சிறப்பு வணக்கம் இஸ்லாத்தில் உண்டா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.