அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, May 20, 2016

சுன்னாவிற்கும் பித்ஆவிற்கும் மத்தியில் ஷஃபான் மாதம்

உரை: மௌலவி மஸ்வூத் ஸலஃபி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.