அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, May 26, 2016

நோன்பு திறந்தவர் விமானம் ஏறியபின் சூரிய வெளிச்சம் கண்டால் என்ன செய்வது?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.