அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, May 26, 2016

பிரயாணி ஒருவர் நோன்பாளியாக இல்லாமல் சொந்த ஊர் வந்தால் சட்டமென்ன?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.