அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, May 11, 2016

நன்றியுள்ள அடியார்களாக மாறுவோம்

உரை: மௌலவி அப்துல் பாஸித் புஹாரி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.