அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, May 24, 2016

சுன்னத்தான நோன்புகள், விடுபட்ட கடமையான நோன்பை ஈடுசெய்யுமா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.