அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, May 25, 2016

நோன்பு காலத்தில் பகல் நேரத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர், பருவ வயதடைந்தவர் இவர்களுக்கான சட்டம் என்ன?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.