அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, May 09, 2016

ஏற்க மறுத்தவர் யார்?

            தினம் ஒரு ஹதீஸ் - 158

(ஒரு முறை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என் சமுதாயத்தார் அனைவரும் சொர்க்கம் செல்வார்கள்; ஏற்க மறுத்தவரைத் தவிர என்று கூறினார்கள். மக்கள், அல்லாஹ்வின் தூதரே! ஏற்க மறுத்தவர் யார்? என்று கேட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் சொர்க்கம் புகுவார்; எனக்கு மாறுசெய்தவர் (சத்தியத்தை) ஏற்க மறுத்தவர் ஆவார் என்று பதிலளித்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா (ரலி)
நூல்: புகாரி 7280


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.