அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, May 27, 2016

கடமையான நோன்பு களா செய்பவர், சுன்னத்தான நோன்பு நோற்பவர் இடையில் நோன்பை விடுவதற்கான சட்டம்?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.