அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, May 06, 2016

தர்ஹா வழிபாடு கூடாது என்றால் முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் கப்ரு மட்டும் வணக்கஸ்தலமாக இருப்பது ஏன்?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.