அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, May 27, 2016

நோயாளி குணமடைந்த பின் களா செய்வதற்கு முன் மரணித்து விட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.