அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, May 26, 2016

பிரயாணியாக இருப்பவர் கட்டாயமாக நோன்பை விடவேண்டுமா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.