அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, May 05, 2016

அல்லாஹ்வின் சாபத்தைப் பெற்றுத்தரும் சமாதி வழிபாடு…

              தினம் ஒரு ஹதீஸ் - 154


அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இறப்பு நெருங்கிவிட்ட போது தம் முகத்தின் மீது வேலைப்பாடுகள் கொண்ட கருப்புத்துணி ஒன்றைப் போட்டுக் கொள்ளலானார்கள். வெப்பத்தை உணரும் போது அதைத் தம் முகத்திலிருந்து விலக்கிவிடுவார்கள். அதே நிலையில் அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்க, “தம் இறைத்தூதர்களின் அடக்கத்தலங்களை வணக்கத்தலங்களாக ஆக்கிக் கொண்ட யூதர்களையும், கிறிஸ்தவர்களையும் அல்லாஹ் சபிப்பானாக!” என்று கூறி, அவர்கள் செய்ததை(ப் போன்று நீங்களும் செய்து விடாதீர்கள் என தம் சமுதாயத்தாரை) எச்சரித்தார்கள்.


அறிவிப்பாளர்கள்: ஆயிஷா (ரலி), அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி)
நூல்: புகாரி 435,436


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.