அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, May 22, 2016

வெற்றியின் பாதை

உரை: முஃப்தி உமர் ஷரீப் காஸிமி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.