அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, May 27, 2016

சமூகத்தில் நோயாளியாக அறியப்பட்டவர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும்?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.