அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, May 12, 2016

ஹஜருல் அஸ்வத் கல்லை ஏன் முத்தமிட வேண்டும்?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.