அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, May 04, 2016

நீங்கள் எப்படி அல்லாஹ்வை நம்ப மறுக்கிறீர்கள்?

         தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் - 153


நீங்கள் எப்படி அல்லாஹ்வை நம்ப மறுக்கிறீர்கள்? உயிரற்றோராக இருந்த உங்களுக்கு அவனே உயிரூட்டினான். பின்பு அவன் உங்களை மரிக்கச்செய்வான். மீண்டும் உங்களை உயிர் பெறச் செய்வான். இன்னும் நீங்கள் அவன் பக்கமே திருப்பிக் கொண்டு வரப்படுவீர்கள். 

(அல்குர்ஆன்: 2:28)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.