அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, May 07, 2016

இணை வைத்தலும், தர்ஹா வழிபாடும்

உரை: சகோ.கோவை அய்யூப்

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.