அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, May 20, 2016

எந்த நிலையிலும் தொழுகையே பிரதானம்!

          தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -169ஆயினும், (பகைவர்களையோ அல்லது வேறெதையுமோ கொண்டு) நீங்கள் பயப்படும் நிலையில் இருந்தால், நடந்து கொண்டோ அல்லது சவாரி செய்து கொண்டோ தொழுது கொள்ளுங்கள். பின்னர் நீங்கள் அச்சம் தீர்ந்ததும், நீங்கள் அறியாமல் இருந்ததை அவன் உங்களுக்கு அறிவித்ததைப் போன்று, (நிறைவுடன் தொழுது) அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுங்கள்.

(அல்குர்ஆன்: 2:239)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.