அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, May 27, 2016

நோன்பிற்கு நிய்யத் (உள்ளத்தால் நினைப்பது) அவசியமா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.