அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, May 06, 2016

தர்ஹா வழிபாடு இஸ்லாமிய கொள்கையா?

உரை:மௌலவி அப்துல் பாஸித் புஹாரி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.