அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, May 27, 2016

அர்ஷின் கீழ் நிழல் பெறக்கூடிய அந்த 7 கூட்டத்தார்கள்

உரை: மௌலவி அப்துல் பாஸித் புஹாரி
 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.