அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, May 26, 2016

அழகிய முன் மாதிரி -6

                தினம் ஒரு ஹதீஸ் -175


நபி (ஸல்) அவர்கள் வீட்டிலிருக்கும் போது என்ன (வேலை) செய்து வந்தார்கள்? என்று நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் கேட்டேன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், (நபி (ஸல்) அவர்கள் வீட்டிலிருக்கும் போது) தம் வீட்டாருக்காக (வீட்டு) வேலை(களில் தேவையான உதவி)களைச் செய்வார்கள். தொழுகை நேரம் வந்ததும் (வேலைகளை விட்டு விட்டு) தொழுகைக்குப் புறப்பட்டு விடுவார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள்.


அறிவிப்பவர்: அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்)

நூல்: திர்மிதீ 2426

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.