அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, April 27, 2016

தாயும், தந்தையும் அர்ப்பணம் என்பதன் விளக்கம் என்ன?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.