அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, April 25, 2016

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடனும், வட்டியும்

உரை: மௌலவி இம்தியாஸ் யூசுப் ஸலபி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.